Plan połączenia

28 wrzesień 2018 roku

Zarząd Spółki Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (KRS 0000014115) oraz Zarząd Spółki Scan-Anida Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000136549) ogłaszają poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Plan Połączenia spółki Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz spółki Scan-Anida Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”). Szczegóły połączenia do pobrania w formacie pdf.